Wij zijn op zoek naar kandidaten ANIOS en AIOS (buitenlandstage):
Voor afdeling Interne Geneeskunde [download de vacature]
Voor afdeling Hemato-oncologie [download de vacature]
Voor afdeling Nefrologie [download de vacature]

Bezoek ook het Hartcentrum Curaçao [op Facebook ]

Het arts-assistentschap

De afdeling interne geneeskunde van het St. Elisabeth Hospitaal (SEHOS) besteedt zeer veel aandacht aan het onderwijs,
inclusief persoonlijke begeleiding door de internisten.

Het onderwijsprogramma is opgezet in samenwerking met het Universitair Medisch Centrum Groningen, het Academisch Medisch Centrum, de Vrije Universiteit en het Slotervaartziekenhuis. Co-assistenten kunnen een groot deel van hun co-schap hier lopen en tevens zijn er AIOS werkzaam op de afdelingen interne geneeskunde, chirurgie en kindergeneeskunde.

Van oudsher kunnen de co-schappen in het Sehos gelopen worden zodat er een continue toestroom is van co-assistenten uit Nederland. Het is mogelijk voor zowel ANIOS als AIOS om arts-assistentschappen interne geneeskunde te lopen. Dit omvat zaalwerk, acute opvang van patiënten met interne pathologie alsook cardiologie en longziekten. Bij voldoende bezetting kan ook polikliniek gedaan worden. Daarbij is binnen het Sehos een goed georganiseerde polikliniek Hemato-oncologie aanwezig waar in de breedste zin, inclusief op het gebied van radiotherapie, ervaring kan worden opgedaan. Ook de poliklinische zorg van nefrologische patiënten en de hemodialyse alsook de poliklinische HIV zorg lenen zich uitstekend voor het arts-assistentschap

Arts-assistenten werken onder intensieve supervisie van de staf. Besprekingen bestaan uit de ochtend overdracht (radiologie en het interne rapport), middagoverdracht, grote visites, wekelijkse chirurgisch-interne bespreking en oncologiebespreking alsook regelmatige voordrachten en onderwijs.
Ook kan geparticipeerd worden aan de lokale congressen en nascholingen (zoals het recente congres ‘Second Post Graduate Course Internal Medicine’) (www.nashko.org), en indien gewenst kan aan wetenschappelijk onderzoek worden meegewerkt (bijvoorbeeld onderzoek aan sikkelcelziekte of infectieziekten).

assistentschap arts-assistent coschap interne vacature interne geneeskunde tropen curacao
Website tot stand gebracht in samenwerking met Future500.nl, Advanced Web Solutions